dekelmichraz@dekel.co.il

שירות ללקוחות ולמציעים

טלפון: 04-8145421
dekelmichraz@dekel.co.il

סוכן חכם

כניסה למערכת

הרשם עכשיו
שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

כניסת רשות

שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

חיפוש

סוגי מכרז
הרשות המקומית
קטגוריית מכרז
מתאריך
עד תאריך
חיפוש חופשי

אצלנו זה לא היה קורה

פס"ד בתיק עע"מ 5408/12

עפ"י פסה"ד, העירייה ביקשה לדחות את המציע היחיד שהגיש הצעתו הואיל ובין היתר, כך נטען, זה נתן הצעה גבוהה ביותר נוכח הבנתו בסיור קבלנים החובה, שהוא המציע היחיד.

מציע/קבלן/ספק יקר ! סוכן חכם יאתר עבורך בזמן אמת מכרזים ע"פ תחומי עיסוקך ויעדכן אותך באמצעות הדוא"ל. השירות ניתן ללא עלות.

דחיית ערעור על החלטת ועדת המכרזים אשר בחרה בחברה אשר הניסיון המיוחס לה הוא ניסיון מנהלה.

עת"מ (מנהליים חי') 7667-04-10 Pullman Power LLC נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, תק-מח 2010(2), 13925- ביטול החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל, אשר פסלה חברה בנימוק של ניסיון רע.

מכרז מכרז 12-2018 לביצוע עבודות תשתיות פיתוח וניקוז

מכרז 12-2018 לביצוע עבודות תשתיות פיתוח וניקוז

מועד אחרון להגשה
1.8.2018     15:00
עלות המכרז (כולל מע"מ): 1170 ₪
טל. 04-8145400

מר דב ליטבינוף, יו"ר
מפגש קבלנים יתקיים ביום חמישי 19.07.2018 בשעה 9:00 בצומת כיכר סדום (כביש 90 – כביש 2499). השתתפות בסיור מציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מסמכי המכרז

נא הזן את מספר האסמכתא על מנת לראות את מסמכי המכרז

מספר אסמכתא: