dekelmichraz@dekel.co.il

שירות ללקוחות ולמציעים

טלפון: 04-8145421
dekelmichraz@dekel.co.il

סוכן חכם

כניסה למערכת

הרשם עכשיו
שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

כניסת רשות

שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

חיפוש

סוגי מכרז
הרשות המקומית
קטגוריית מכרז
מתאריך
עד תאריך
חיפוש חופשי

אצלנו זה לא היה קורה

פס"ד בתיק עע"מ 5408/12

עפ"י פסה"ד, העירייה ביקשה לדחות את המציע היחיד שהגיש הצעתו הואיל ובין היתר, כך נטען, זה נתן הצעה גבוהה ביותר נוכח הבנתו בסיור קבלנים החובה, שהוא המציע היחיד.

מציע/קבלן/ספק יקר ! סוכן חכם יאתר עבורך בזמן אמת מכרזים ע"פ תחומי עיסוקך ויעדכן אותך באמצעות הדוא"ל. השירות ניתן ללא עלות.

דחיית ערעור על החלטת ועדת המכרזים אשר בחרה בחברה אשר הניסיון המיוחס לה הוא ניסיון מנהלה.

עת"מ (מנהליים חי') 7667-04-10 Pullman Power LLC נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, תק-מח 2010(2), 13925- ביטול החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל, אשר פסלה חברה בנימוק של ניסיון רע.

מכרז הודעה על ביטול מכרז-מכרז פומבי 2/14

הודעה על ביטול מכרז-מכרז פומבי 2/14

מועד אחרון להגשה
31.7.2014     00:00
עלות המכרז (כולל מע"מ): 0 ₪
טל. 04-8145426

מר יוסי אברהמי, ראש המועצה
המועצה המקומית גבעת זאב מכרז פומבי 2/14 למתן שירותי קבלן לעבודות ניקיון ידני ועבודות ניקיון על ידי מכונות טיאוט ברחובות המועצה ניתנת בזאת הודעה על ביטול המכרז האמור. מי שרכש את מסמכי המכרז יוכל לקבל החזר תשלום ששולם על ידו באמצעות פניה לגזברות המועצה, עם הצגת קבלה על התשלום באמצעות אתר דקל.

מסמכי המכרז

נא הזן את מספר האסמכתא על מנת לראות את מסמכי המכרז

מספר אסמכתא: