dekelmichraz@dekel.co.il

שירות ללקוחות ולמציעים

טלפון: 04-8145421
dekelmichraz@dekel.co.il

סוכן חכם

כניסה למערכת

הרשם עכשיו
שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

כניסת רשות

שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

חיפוש

סוגי מכרז
הרשות המקומית
קטגוריית מכרז
מתאריך
עד תאריך
חיפוש חופשי

אצלנו זה לא היה קורה

פס"ד בתיק עע"מ 5408/12

עפ"י פסה"ד, העירייה ביקשה לדחות את המציע היחיד שהגיש הצעתו הואיל ובין היתר, כך נטען, זה נתן הצעה גבוהה ביותר נוכח הבנתו בסיור קבלנים החובה, שהוא המציע היחיד.

מציע/קבלן/ספק יקר ! סוכן חכם יאתר עבורך בזמן אמת מכרזים ע"פ תחומי עיסוקך ויעדכן אותך באמצעות הדוא"ל. השירות ניתן ללא עלות.

דחיית ערעור על החלטת ועדת המכרזים אשר בחרה בחברה אשר הניסיון המיוחס לה הוא ניסיון מנהלה.

עת"מ (מנהליים חי') 7667-04-10 Pullman Power LLC נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, תק-מח 2010(2), 13925- ביטול החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל, אשר פסלה חברה בנימוק של ניסיון רע.

מעט על דקל מכרז:

 חברת "דקל מכרז" מתמחה במתן סיוע וליווי לרשויות, מוסדות וגופים ציבוריים בניהול הליכי מכרז מקוון בתהליך המותאם לחלוטין על פי הנחיות חוק חובת המכרזים לרשויות,תאגידים, חברות ציבוריות, מוסדות ומשרדי ממשלה.

תהליך העבודה השלם של "דקל-מכרז" מתחיל בשלב פרסומו של המכרז, העלאת כלל קבצי המכרז ובכללם תכניות, חוזים וכתבי כמויות, הצגת סיור קבלנים לצפייה, מכירת מסמכי המכרז, קבלת מסמכי המכרז דרך מכון העתקות, ניהול סבבי שאלות הבהרה ומתן תשובות לקבלנים וכלה במתן זכות גילוי ועיון למשתתפי המכרז והודעה לזוכים והכל באופן שוויוני, שקוף,יעיל ומקוון.

חשוב לדעת:

צוות דקל מכרז יספק הסברים ותמיכה תפעולית, שירותי העלאת המכרז לפרסום וכל שירות נלווה אחר כך שתהליך המכרז יהיה נעים, שקוף ויעיל עבור כל הגורמים המעורבים.

דקל מכרז מאפשרת קליטת הצעות ממוחשבות ומוצפנות הכוללות חתימה דיגיטלית של חברת Comsign.

דקל מכרז הינו עוד מוצר של קבוצת דקל הפעילה מעל 25 שנים בתחום הידע ותהליכי עבודה נכונים בשוק הבניה הישראלי.

מכרזים פומביים יפורסמו במקביל גם בחוברת "דקל-יפעת" (מקבוצת דקל) המופצת על בסיס דו שבועי לקהל רחב של קבלנים ומציעים פוטנצאליים.

 

מכרזים מקוונים פעילים

מכרז 5/13 אחזקת רשת הביוב העירונית

מועד אחרון להגשה
27.11.2013     11:00
עלות המכרז (כולל מע"מ): 2950 ₪
טל. 04-8145426 |

מר ארז בדש, מנכ"ל מי שבע
לפרטי המכרז ורכישת מסמכי המכרז

מכרז 6/13 לפריצת סתימות ושטיפות במערכת הביוב

מועד אחרון להגשה
27.8.2013     12:00
עלות המכרז (כולל מע"מ): 2360 ₪
טל. 04-8145426 |

מר ארז בדש, מנכ"ל מי שבע
לפרטי המכרז ורכישת מסמכי המכרז

מכרזים בשלבי החלטה

הודעות כלליות