dekelmichraz@dekel.co.il

שירות ללקוחות ולמציעים

טלפון: 04-8145421
dekelmichraz@dekel.co.il

סוכן חכם

כניסה למערכת

הרשם עכשיו
שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

כניסת רשות

שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

חיפוש

סוגי מכרז
הרשות המקומית
קטגוריית מכרז
מתאריך
עד תאריך
חיפוש חופשי

אצלנו זה לא היה קורה

פס"ד בתיק עע"מ 5408/12

עפ"י פסה"ד, העירייה ביקשה לדחות את המציע היחיד שהגיש הצעתו הואיל ובין היתר, כך נטען, זה נתן הצעה גבוהה ביותר נוכח הבנתו בסיור קבלנים החובה, שהוא המציע היחיד.

מציע/קבלן/ספק יקר ! סוכן חכם יאתר עבורך בזמן אמת מכרזים ע"פ תחומי עיסוקך ויעדכן אותך באמצעות הדוא"ל. השירות ניתן ללא עלות.

דחיית ערעור על החלטת ועדת המכרזים אשר בחרה בחברה אשר הניסיון המיוחס לה הוא ניסיון מנהלה.

עת"מ (מנהליים חי') 7667-04-10 Pullman Power LLC נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, תק-מח 2010(2), 13925- ביטול החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל, אשר פסלה חברה בנימוק של ניסיון רע.

נמצאו התוצאות הבאות במכרזים פתוחים

מכרז 12-2018 לביצוע עבודות תשתיות פיתוח וניקוז

מועד אחרון להגשה
31.7.2018     15:00
עלות המכרז (כולל מע"מ):1170 ₪
טל. 04-8145400 |

ראש הרשות: מר דב ליטבינוף, יו"ר
לפרטי המכרז ורכישת מסמכי המכרז

מכרז 13-2018 לביצוע עבודות אחזקה וניקוז

מועד אחרון להגשה
31.7.2018     15:00
עלות המכרז (כולל מע"מ):1170 ₪
טל. 04-8145400 |

ראש הרשות: מר דב ליטבינוף, יו"ר
לפרטי המכרז ורכישת מסמכי המכרז

מכרזים בשלבי החלטה

מי-נעם 65397955
עירייה 94118240
מכרז הדגמה קומסיין | נסגר בתאריך:30.6.2014